วัน: 13 สิงหาคม 2020

“ ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์        ใช้เวลานานแค่ไหน”

“ ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ใช้เวลานานแค่ไหน”

คิดจะติดตั้งง ‘โซลาร์เซลล์’ ก็คงจะเหมือนการที่คุณคิดจะซื้อ ‘รถใหม่สักคัน’ ต้องหาข้อมูล ราคาเปรียบเทียบ ปรึกษาปัญหาต่างๆ และสุดท้ายคุณจะตกลงปลงใจติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าไฟอย่างแน่นอน แล้วมันจะใช้เวลานานแค่ไหน

Read More