ติดต่อเรา

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Energy Research and Development Institute – Nakornping,
  Chiang Mai University.

  155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  โทรศัพท์ 053-942007-9, 053-948195-8
  โทรสาร 053-903760,053-903763

  เบอร์โทรศัพท์มือถือกลุ่มงาน

  งานการตลาดและงานขาย 086-1173573

  งานฝึกอบรมและงานวิศวกรรม 081-8853448

  งานศึกษาดูงาน 081-9506051

  งานบุคคล 093-5614629

  งานธุรการการเงินและพัสดุ 099-3859666

  งานช่างเทคนิคและเครื่องมือช่าง 062-3942616

  งานวิจัย 062-9360055

  งานห้องปฏิบัติการและตรวจวิเคราะห์น้ำ 064-9949645

  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 093-3070779

  งานนิติกรรมและสิทธิประโยชน์ 081-7659385

  เรื่องล่าสุด

  หมวดหมู่