ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Energy Research and Development Institute – Nakornping,
Chiang Mai University.

155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-942007-9, 053-948195-8
โทรสาร 053-903760,053-903763

เบอร์โทรศัพท์มือถือกลุ่มงาน

งานการตลาดและงานขาย 086-1173573

งานฝึกอบรมและงานวิศวกรรม 081-8853448

งานศึกษาดูงาน 081-9506051

งานประชาสัมพันธ์ 062-9360055

งานบุคคล 093-5614629

งานธุรการการเงินและพัสดุ 099-3859666

งานช่างเทคนิคและเครื่องมือช่าง 062-3942616

งานวิจัย 061-9057193

งานห้องปฏิบัติการและตรวจวิเคราะห์น้ำ 064-9949645

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 093-3070779

งานนิติกรรมและสิทธิประโยชน์ 081-7659385

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่