"องค์กรผู้นำด้านก๊าซเรือนกระจก

เงินเพิ่ม ค่าไฟลด?

แบ่งปันเรื่องราวนี้ผ่านช่องทาง

ทำไมพยายามประหยัดไฟแล้ว แต่ค่าไฟยังพุ่งไม่หยุด ชวนตรวจสอบเทคนิคการประหยัดไฟจากเครื่องใช้ไฟฟ้า รีเช็คอีกทีประหยัดถูกวิธีกันมั้ย


ไมโครเวฟ : ควรเลือกขนาดให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่ควรเลือกขนาดที่ใหญ่เกินความจำเป็น เพราะจะเป็นเหตุให้สิ้นเปลืองพลังงานได้ นอกจากนี้ ต้องใช้งานให้ถูกประเภท วางห่างจากผนังและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ อย่างน้อย 7.5 เซนติเมตร ที่สำคัญอย่าลืมทำความสะอาดหลังใช้งานและตรวจสอบเศษอาหารที่อาจจะติดตามซอกต่าง ๆ

หม้อหุงข้าว : เลือกใช้ขนาดหม้อที่เพียงพอต่อคนในบ้าน หุงข้าวพออิ่ม เช็ดหม้อให้แห้งสนิทก่อนใช้งาน ระหว่างหุงข้าวไม่ควรเปิดฝาดูบ่อย ๆ นอกจากจะทำให้ข้าวสุกช้าแล้ว ยังทำให้เปลืองไฟอีกด้วย

เตารีด : เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน การรีดแต่ละครั้งจะกินไฟมาก ดังนั้น หากจะประหยัดไฟ ควรรีดผ้าคราวละมาก ๆ ติดต่อกันจนเสร็จ ไม่ควรรีดทุกวัน วันละชุด นอกจากนี้ ควรปรับระดับไฟให้เหมาะสมต่อประเภทเนื้อผ้า และไม่ควรพรมน้ำจนเปียกแฉะ

แอร์ : โดยปกติแล้วเราจะใช้งานแอร์เฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมง แน่นอนว่าจะต้องมีฝุ่นหนา ๆ ไปเกาะที่พัดลมแอร์เป็นจำนวนมาก ทำให้แอร์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ การล้างแอร์ทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง เพื่อช่วยคุณประหยัดไฟ และยังช่วยป้องกันเชื้อโรคแก่คนในครอบครัวอีกด้วย

นอกจากนี้การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถลดค่าไฟในแต่ละเดือนได้มากขึ้น


ข้อมูลจาก #พพ#พลังงานDEDE

สาระน่ารู้ที่น่าสในใจ

เข้าสู่ระบบ

แจ้งเบาะแส "ทุจริต หรือ มิชอบ"

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อแนะนำในการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา
5. เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอให้แก้ไข อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของสำนักให้ดีที่สุดต่อไป
7. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
8. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

* ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้
* โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน