"องค์กรผู้นำด้านก๊าซเรือนกระจก

สบายกาย สบายกระเป๋า แค่รู้จักโหมดการทำงานแอร์

แบ่งปันเรื่องราวนี้ผ่านช่องทาง

 

 

การมีแอร์ใช้มานานหลายปีหลายคนยังไม่ทราบถึงวิธีปรับแอร์ตามโหมดที่มีเลยก็ว่าได้ ทำให้การใช้งานบางครั้งไม่ถูกใจ หากทราบว่าโหมดที่มีการตั้งอยู่นั้นสามารถทำอะไรได้บ้าง ย่อมทำให้การใช้แอร์ในแต่ละโอกาสมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น โหมดการทำงานของแอร์ มีอะไรบ้าง?

โหมดการใช้งานต่างๆของเครื่องปรับอากาศและวิธีการใช้งาน

เนื่องจากแอร์แต่ละรุ่นมักจะประกอบไปด้วย 4 โหมด คือ Auto Mode, Cool Mode, Dry Mode, Fan Mode โดยมีคุณสมบัติการใช้ที่เหมาะสมดังนี้

Auto Mode
เป็นโหมดที่นิยมใช้กันมากที่สุด เป็นการปรับความเย็นโดยอัตโนมัติที่เซนเซอร์ที่ตัวแอร์กำหนดไว้ เมื่อเปิดแอร์แล้ว พัดลมแอร์จะทำหน้าที่หมุนเร็วๆ เพื่อจะให้ห้องนั้นเย็นในขนาดกำลังเหมาะ เมื่อห้องเย็นแล้วก็จะปรับไปที่โหมด Cool หรือ Dry โดยอัตโนมัติ เหมาะกับผู้ที่ต้องการความสะดวก สบาย ไม่ต้องการปรับเองหรือปรับซับซ้อน เหมาะกับห้องที่มีคนอยู่หลายคนและมีการเดินเข้าเดินออก ไม่เหมาะกับห้องที่อยู่เพียงคนเดียว

Cool Mode

เหมาะสำหรับวันที่อากาศร้อนอบอ้าวหรืออากาศภายนอกเย็น เป็นการกำหนดการปรับตามอุณหภูมิตามใจต้องการ ซึ่งสามารถใช้โหมดนี้ได้เมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้ตามรีโมทแอร์ เช่น 23 องศา ความเย็นก็จะไปอยู่ที่ 23 องศาและแอร์ก็จะตัดทันที เป็นความสะดวกสบาย ที่ผู้ใช้ต้องการให้ห้องนั้นเย็นมากหรือน้อยได้ตามใจต้องการ

Dry Mode
เป็นโหมดที่ทำงานเหมือนกับ Cool Mode คือสามารถปรับให้อุณหภูมิห้องร้อนหรือเย็นเท่าที่ต้องการ แต่จะเพิ่มการควบคุมความชื้นมากขึ้น ดังนั้นโหมดนี้จะเหมาะมากสำหรับห้องที่มีสิ่งของที่ไม่ต้องการความชื้น ก็จะใช้โหมดนี้ได้ แต่ข้อแตกต่างจาก Cool Mode คือความเย็นจะไม่ฉ่ำเท่าเพราะโหมดนี้ช่วยควบคุมความชื้นออกไปจากห้องแล้ว จึงรู้สึกเย็นแต่แห้งไม่ชุ่มชื้น

Fan Mode
เหมาะสำหรับห้องที่มีกลิ่นอับ ต้องการให้มีอากาศหมุนเวียน จากภายนอกให้เข้ามา ด้วยการปรับแอร์ไปที่โหมด Fan Mode ซึ่งเป็นการทำงานเฉพาะพัดลมเพียงอย่างเดียว ลมที่พัดออกมานั้นจะมีแค่ลมไม่มีความเย็นซึ่งจะเป็นอุณหภูมิแบบปกติของห้อง เป็นการใช้พัดลมของแอร์ให้ช่วยพัดให้อากาศถ่ายเทเท่านั้น ไม่เหมาะที่จะอยู่อาศัยขณะทำงานอยู่โหมดนี้ ซึ่งบางท่านหากไม่ทราบจริงๆ ก็จะคิดว่าแอร์ไม่ทำความเย็นหรือเสียไปแล้ว

เมื่อทราบแบบนี้แล้ว ย่อมไม่ยากต่อการใช้งานอีกต่อไป การเลือกปรับโหมดได้เหมาะกับโอกาส อุณหภูมิ และความต้องการยิ่งจะเป็นการใช้งานแอร์ที่คุ้มค่า ที่สำคัญยังเป็นการช่วยประหยัดไฟได้ดีอีกด้วย นับเป็นเรื่องที่ดีที่ไม่ควรมองข้าม

สาระน่ารู้ที่น่าสในใจ

เข้าสู่ระบบ

แจ้งเบาะแส "ทุจริต หรือ มิชอบ"

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อแนะนำในการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา
5. เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอให้แก้ไข อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของสำนักให้ดีที่สุดต่อไป
7. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
8. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

* ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้
* โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน