"องค์กรผู้นำด้านก๊าซเรือนกระจก

How to!! เปิดแอร์ประหยัดไฟ เย็นฉ่ำชื่นใจ ค่าไฟไม่พุ่ง

แบ่งปันเรื่องราวนี้ผ่านช่องทาง

หน้าร้อน ร้อนเหลือทน อุณหภูมิในบ้านพุ่งสูงขึ้น บางครั้งเราก็อยากคลายร้อนด้วยการเปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำชื่นใจ และแน่นอนค่าไฟก็จะแพงขึ้นตามมาด้วย เพราะเรื่องค่าไฟนั้นถือว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่กระทบกับเราโดยตรง ดังนั้นหากอยากจะเปิดแอร์ แต่ไม่อยากจะจ่ายค่าไฟแพงๆ ก็ต้องหาวิธีประหยัดกันหน่อยค่ะ

How to!! เปิดแอร์ประหยัดไฟ เย็นฉ่ำชื่นใจ ค่าไฟไม่พุ่ง

 • อย่าเพิ่งเปิดแอร์ทันทีเมื่อเข้ามาในห้อง
       เป็นธรรมดาที่เราจะรู้สึกร้อนมากๆ จนอยากจะเปิดแอร์หลังจากที่ออกไปทำธุระนอกบ้าน แต่ก่อนที่จะกดรีโมทเปิดแอร์ทันทีทันใด ให้เราเปิดประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศภายนอกได้ถ่ายเทเข้ามาในห้องก่อน ทั้งนี้เพื่อช่วยไล่อากาศร้อนๆ ที่สะสมอยู่ในห้องให้ได้ระบายออกไปบ้าง เมื่อเราเปิดแอร์แล้ว แอร์จะได้ไม่ทำงานหนักจนเกินไปค่ะ
 • เปิดพัดลมช่วยอีกแรง
       การปรับแอร์ให้มีอุณหภูมิต่ำมากๆ นั้นช่วยให้เรารู้สึกเย็นสะใจก็จริง แต่ก็ต้องแลกมากับการที่แอร์ทำงานหนักและค่าไฟที่แพงขึ้นค่ะ ลองปรับแอร์ให้มีอุณหภูมิในช่วงปกติ 25-27 องศา แล้วเปิดพัดลมช่วยอีกทางหนึ่งจะทำให้เรารู้สึกเย็นขึ้นได้ แถมค่าไฟก็ยังไม่แพงอีกด้วย
 • ไม่ทำกิจกรรมที่ใช้ความร้อนในห้องแอร์
       กิจกรรมที่ใช้ความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการรีดผ้า ต้มน้ำ ทำอาหาร กิจกรรมเหล่านี้ทำให้แอร์ทำงานหนักได้ และเป็นการเพิ่มค่าไฟแบบที่เราไม่รู้ตัวอีกด้วย
 • ปรับเวลาปิดแอร์ให้เร็วขึ้น
       ก่อนจะออกจากบ้านไปทำธุระอื่น ลองปรับเวลาปิดแอร์ให้เร็วขึ้นอย่าน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อเป็นการลดระยะการทำงาน ซึ่งในช่วงเวลาหลังจากปิดแอร์นี้ เรายังรู้สึกได้ว่ามีความเย็นเหลืออยู่ แต่หากรู้สึกเริ่มร้อนก็สามารถเปิดพัดลมช่วยอีกทางได้ค่ะ

สาระน่ารู้ที่น่าสในใจ

เข้าสู่ระบบ

แจ้งเบาะแส "ทุจริต หรือ มิชอบ"

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อแนะนำในการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้ระบบ
1.ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา
5. เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอให้แก้ไข อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการของสำนักให้ดีที่สุดต่อไป
7. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
8. หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมล (email) ไว้ ระบบจะมีการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมล์ของผู้แจ้ง

* ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงนี้
* โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินการให้ท่านรับทราบ
* หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน