หมวดหมู่: พลังงานก๊าซชีวภาพ

พลังงาน ก๊าซชีวภาพ                จากฟาร์มไก่เนื้อ

พลังงาน ก๊าซชีวภาพ จากฟาร์มไก่เนื้อ

มูลไก่เนื้อที่เจือปนด้วยแกลบรองพื้นซึ่งเหลือทิ้งจากกระบวนการเลี้ยงไก่เนื้อ นอกจากสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยปรับปรุงดินแล้วยังสามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน เพื่อใช้ภายในฟาร์มได้อีกด้วย

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่