ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำแนะนำในการร้อเรียน : การร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฏหทายกำหนด เช่น

  • ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา
  • ชื่อและตำแหน่งของผู้ถูกหล่าวหา
  • ข้อกล่าวหาหารกระทำความผิด
  • บรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียด
  • ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล ของผู้กล่าวหา เพื่อให้สามารถติดต่อ และยืนยันข้อกล่าวหาที่ร้องเรียนได้

    เรื่องล่าสุด

    หมวดหมู่