สมาร์ทกริด (Smart Grid) หรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

สมาร์ทกริด (Smart Grid) หรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

สมาร์ทกริด (Smart Grid) หรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ คือ การพัฒนาให้ระบบไฟฟ้าที่นำเทคโนโลยีหลายประเภทเข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ระบบไฟฟ้าจะมีความสามารถมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่น้อยลง มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ...
เทคโนโลยีลดการใช้พลังงานสู่การเป็น Smart Office

เทคโนโลยีลดการใช้พลังงานสู่การเป็น Smart Office

สำหรับออฟฟิศยุคใหม่ในสมัยนี้ นอกจากจะมีการออกแบบที่ทันสมัยสวยงามแล้ว ยังมีการใช้เทคโนโลยีล้ำๆ รับยุค 5G อีกด้วย ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการพลังงาน แม้จะต้องลงทุนช่วงแรกมากหน่อย แต่หากได้ทำแล้ว รับรองว่าจะได้ผลลัพธ์ในการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนแน่นอน

อ่านต่อ...
กรมการอุตสาหกรรมทหาร เยี่ยมชมนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)

กรมการอุตสาหกรรมทหาร เยี่ยมชมนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)

กรมการอุตสาหกรรมทหาร ให้ความสนใจเยี่ยมชม นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)

อ่านต่อ...
สนพ.ดัน เต่างอยโมเดล CBGสร้างสุข พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน มช.ร่วมวางระบบสู่ชุมชน

สนพ.ดัน เต่างอยโมเดล CBGสร้างสุข พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน มช.ร่วมวางระบบสู่ชุมชน

สนพ.ดัน“โครงการส่งเสริมและสาธิตการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มในชุมชนต้นแบบ” สู่ เต่างอยโมเดล CBGสร้างสุข พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน ณ ชุมชนบ้านนางอยและบ้านโพนปลาโหล ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

อ่านต่อ...
สำนักงานพลังงานจ.แม่ฮ่องสอน นำเครือข่ายพลังงานชุมชน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

สำนักงานพลังงานจ.แม่ฮ่องสอน นำเครือข่ายพลังงานชุมชน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน เครือข่ายพลังงานชุมชน จ.แม่ฮ่องสน ให้ความสนใจศึกษาดูงานกระบวนการผลิตพลังงานทางเลือก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย

อ่านต่อ...
4 เคล็ดลับเตรียมความพร้อมให้บ้านในช่วงฤดูร้อน

4 เคล็ดลับเตรียมความพร้อมให้บ้านในช่วงฤดูร้อน

ฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้ว วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆเตรียมความพร้อมให้บ้านในช่วงฤดูร้อนมาฝากกันค่ะ

อ่านต่อ...
“ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลแบบครบวงจร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”ต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน พลังงานจากขยะ

“ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”ต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน พลังงานจากขยะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลแบบครบวงจร” เพื่อสนองตอบตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้เกิดการจัดการขยะที่ยั่งยืน โดยบูรณาการ 3 เทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ เทคโนโลยีการคัดแยกขยะ เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับหมักย่อยร่วม และเทคโนโลยีการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) สามารถผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในศูนย์ฯ และผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์ (CBG) เพื่อใช้สำหรับระบบรถขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่สมบูรณ์แบบ

อ่านต่อ...
ผลการศึกษาชี้มลพิษทางอากาศอันตรายกว่าอุบัติเหตุท้องถนน

ผลการศึกษาชี้มลพิษทางอากาศอันตรายกว่าอุบัติเหตุท้องถนน

จากการศึกษาของ องค์กรกรีนพีซตะวันออกเฉียงใต้ (Greenpeace Southeast Asia) ร่วมกับศูนย์วิจัยพลังงานและอากาศสะอาด หรือ Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) เปิดเผยว่า มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ถ่านหิน และน้ำมันทำให้ ทุกปี มีผู้คนทั่วโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยมีความเสี่ยงมากกว่าสามเท่าของอุบัติเหตุบนท้องถนน

อ่านต่อ...