ผลิตถุงพลาสติกจากกล้วย

ผลิตถุงพลาสติกจากกล้วย

พลาสติกย่อยสลายได้จากแป้งกล้วย โดยการนำวัสดุธรรมชาติภายในประเทศมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกล้วยน้ำว้าเป็นพืชที่รับประทานกันทั่วไป และเป็นพืชที่ปลูกง่ายในทุกภาคของประเทศ สามารถนำกล้วยน้ำว้าดิบมาผลิตเป็นแป้งกล้วย จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วย

อ่านต่อ...
เปรียบเทียบเครื่องใช้ไฟฟ้ากับการเปิดหลอดไฟ LED

เปรียบเทียบเครื่องใช้ไฟฟ้ากับการเปิดหลอดไฟ LED

มาดูการเปรียบเทียบเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน ว่ากินไฟมากน้อยแค่ไหน?เมื่อเทียบการเปิดหลอดไฟ LED จะเท่ากับกี่หลอด เพื่อให้ทุกท่านรู้จักใช้งานอย่างประหยัด ใช้เท่าที่จำเป็นกันมากยิ่งขึ้น เพื่อบิลค่าไฟของคุณจะได้ไม่เพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว

อ่านต่อ...
ก๊าซชีวภาพ จาก โรงงาน สุรากลั่น

ก๊าซชีวภาพ จาก โรงงาน สุรากลั่น

การผลิตสุราชุมชน หรือเหล้าขาว 35 ดีกรี ของวิสาหกิจชุมชนแม่บัวสีกรุ๊ป ที่ ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ต้องประสบปัญหาเรื่องน้ำเสียจากกากส่า จึงได้นำกากส่ามาปรับสภาพให้เหมาะสมและผ่านระบบบำบัดน้ำเสียทำให้ปัจจุบันระบบก๊าซชีวภาพสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่า COD ลดลง เหลือเพียง 854 มิลลิกรัม/ลิตร และน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วยังมีสารอินทรีย์และธาตุอาหารคงเหลืออยู่มาก สามารถนำมาใช้รดสวนลำไยภายในโรงงานเพื่อใช้เป็นปุ๋ย โดยไม่ต้องปล่อยทิ้งออกสู่ภายนอก

อ่านต่อ...
เติมน้ำมันเต็มถัง หรือครึ่งถังดีกว่ากัน

เติมน้ำมันเต็มถัง หรือครึ่งถังดีกว่ากัน

เคยเป็นมั้ยก่อนจะเติมน้ำมันรถ จะชั่งใจก่อนว่าควรเติมเต็มถังเลยทีเดียวหรือว่าเติมแค่ครึ่งถังก่อนดีนะ

อ่านต่อ...
การหาขนาดโซล่าเซลล์อย่างง่าย และกรณีศึกษาในออสเตรเลีย

การหาขนาดโซล่าเซลล์อย่างง่าย และกรณีศึกษาในออสเตรเลีย

หากเราต้องการใช้โซลาเซลล์ในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ปัญหาที่เราต้องหาคำตอบประการแรกสุดคือจะใช้โซล่าเซลล์จำนวนเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อการใช้งานรถยนต์ของเราในแต่ละวัน บทความนี้จะขอเสนอกรณีศึกษาในประเทศออสเตรเลียว่าเขามีรูปแบบใดบ้างในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV และการหาขนาดโซล่าเซลล์อย่างง่าย

อ่านต่อ...
รูปแบบการประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)

รูปแบบการประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)

จากนโยบายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐ ทำให้เริ่มมีการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก พบว่า ณ เดือนกันยายน 2562 มีจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนแล้วสูงถึง 24,380 คัน กระทรวงพลังงานตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนผ่านของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้านั้นจำเป็นจะต้องมี EV Charging Station หรือสถานีอัดประจุไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ส่วนบุคคลหรือสาธารณะ โดยมีการใช้งานที่หลากหลายตามความต้องการ ซึ่งรูปแบบการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์พลังงานไฟฟ้าแบ่งได้เป็น

อ่านต่อ...
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ERDISOLAR

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ERDISOLAR

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง และเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนา การประยุกต์ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (ERDI – SOLAR) ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปก่อสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันได้

อ่านต่อ...