หมวดหมู่: ศึกษาดูงาน

กรมการอุตสาหกรรมทหาร เยี่ยมชมนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)

กรมการอุตสาหกรรมทหาร เยี่ยมชมนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)

กรมการอุตสาหกรรมทหาร ให้ความสนใจเยี่ยมชม นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)

Read More
สำนักงานพลังงานจ.แม่ฮ่องสอน นำเครือข่ายพลังงานชุมชน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

สำนักงานพลังงานจ.แม่ฮ่องสอน นำเครือข่ายพลังงานชุมชน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน เครือข่ายพลังงานชุมชน จ.แม่ฮ่องสน ให้ความสนใจศึกษาดูงานกระบวนการผลิตพลังงานทางเลือก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย

Read More
สถาบันพลังงานมช.ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะ จาก SCG เข้าเยี่ยมชมงาน CMU –  Smart city

สถาบันพลังงานมช.ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะ จาก SCG เข้าเยี่ยมชมงาน CMU – Smart city

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด (SCG) ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมงาน CMU-Smart city Clean Energy

Read More
นักศึกษาโครงการจิตอาสา FOOD WASTE มช. เรียนรู้การบริหารจัดการเศษอาหารและขยะมูลฝอย

นักศึกษาโครงการจิตอาสา FOOD WASTE มช. เรียนรู้การบริหารจัดการเศษอาหารและขยะมูลฝอย

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนรู้และเยี่ยมชมเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

Read More
สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และคณะตัวแทน เข้าพบปะ พุดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานทดแทน

สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และคณะตัวแทน เข้าพบปะ พุดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานทดแทน

สถาบันพลังงานมช.ให้การต้อนรับ สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และคณะตัวแทน พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานทดแทน

Read More
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เรียนรู้เทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนางานด้านวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เรียนรู้เทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนางานด้านวิศวกรรม

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เรียนรู้เทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนางานด้านวิศวกรรม

Read More
อาจารย์ นักศึกษา และแกนนำชุมชนกลุ่มขะโยด ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ นักศึกษา และแกนนำชุมชนกลุ่มขะโยด ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ นักศึกษา และแกนนำชุมชนกลุ่มขะโยด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

Read More
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน เยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน เยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Read More