หมวดหมู่: ศึกษาดูงาน

สมาคมไฟฟ้าและพลังงาน (ประเทศไทย) เยี่ยมชมงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน

สมาคมไฟฟ้าและพลังงาน (ประเทศไทย) เยี่ยมชมงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายกสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะทำงาน

Read More
นักเรียนโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน

นักเรียนโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ (SISB) ศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้ กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน และเรียนรู้การแยกขยะแบบถูกวิธี

Read More
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมงาน CMU Smart city – Clean Energy

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมงาน CMU Smart city – Clean Energy

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) พูดคุย หารือแนวทางการบริหารจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน

Read More
เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานพลังงานทดแทน

เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานพลังงานทดแทน

เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน พร้อมพูดคุยหารือความร่วมมือด้าน Green Energy

Read More
บริษัท SCG-CBM เยี่ยมชมเทคโนโลยีระบบถังปฎิกรณ์กวนแบบต่อเนื่อง CMU-CSTR

บริษัท SCG-CBM เยี่ยมชมเทคโนโลยีระบบถังปฎิกรณ์กวนแบบต่อเนื่อง CMU-CSTR

SCG-CBM ศึกษาการออกแบบการทำงานของระบบถังปฎิกรณ์กวนแบบต่อเนื่อง CMU-CSTR เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตพลังงานทางเลือกให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย

Read More
เยาวชนมูลนิธิโฟโคลาเร เรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

เยาวชนมูลนิธิโฟโคลาเร เรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

เยาวชนมูลนิธิโฟโคลาเร เรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การแยกขยะอย่างถูกวิธีมีประสิทธิภาพ

Read More
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชม CMU Smart Energy

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชม CMU Smart Energy

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน CMU Smart Energy การบริหารจัดการพลังงานในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

Read More
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

คณะผู้บริหาร นักวิชาการ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่