หมวดหมู่: องค์ความรู้พลังงาน

The talk features”CMU Smart City Clean Energy” at SETA 2020

The talk features”CMU Smart City Clean Energy” at SETA 2020

Asst. Prof. Dr. Pruk Aggarangsi, Director of Energy Research and Development Institute- Nakornping, Chiang Mai University gave a talk entitled “CMU Smart City Clean Energy” at SETA 2020: Smart Energy and Technology Virtual Conference on the topic entitled “CMU Smart City Clean Energy” on October 15, 2020. The talk features CMU clean energy management patterns that corresponds to SDGs policy.

Read More
ต้นแบบถนนขยะพลาสติก

ต้นแบบถนนขยะพลาสติก

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้จัดตั้งโครงการ “Thailand Public Private Partnership for Plastic and Waste Management” (PPP) ซึ่ง บริษัทดาวประเทศไทย (DOW Thailand) และเอสซีจี (SCG) ทำงานภายใต้โครงการนี้ จากการประสานงานในเบื้องต้นกับ บริษัทดาวประเทศไทย (DOW Thailand) และเอสซีจี (SCG) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ PPP มาช่วยส่งเสริมความตั้งใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่มุ่งนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม ในรูปของส่วนผสมของวัสดุก่อสร้าง เช่น แอสฟัลต์คอนกรีตชนิดผสมร้อน บล๊อคปูถนน และ ยางมะตอยชนิดผสมเสร็จ

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่