วัน: 16 สิงหาคม 2022

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มช. เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มช. เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

อาจารย์และนักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มช. เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพร้อมผลิตเป็นพลังงานทดแทน

Read More
How to แยกประเภทขยะพลาสติก

How to แยกประเภทขยะพลาสติก

พลาสติกที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันนั้นมีหลากหลายประเภท
แล้วเราจะแยกพลาสติกแต่ละประเภทได้อย่างไร
มาทำความรู้จักประเภทของพลาสติกกันค่ะ

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่