ข่าวสารสถาบันฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเวลา 3 นาที ร่วมประเมินเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ERDI CMU

ขอเชิญชวนท่านร่วมตอบแบบวัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสกน QR Code เพื่อประเมินทันที ใช้เวลาเพียง 3 นาทีเท่านั้น

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

“เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร” งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรแห่งความโปร่งใส

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด คลิ๊ก


ข่าวศึกษาดูงาน

อ่านข่าวศึกษาดูงานทั้งหมด คลิ๊ก


ข่าวรับสมัครงาน

อ่านข่าวรับสมัครงงานทั้งหมด คลิ๊ก


ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง1 : ประกาศผู้ชนะ

อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด คลิ๊ก


ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง2 : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด คลิ๊ก

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่