ข่าวสารสถาบันฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.ดัน เต่างอยโมเดล CBGสร้างสุข พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน มช.ร่วมวางระบบสู่ชุมชน

สนพ.ดัน“โครงการส่งเสริมและสาธิตการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มในชุมชนต้นแบบ” สู่ เต่างอยโมเดล CBGสร้างสุข พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน ณ ชุมชนบ้านนางอยและบ้านโพนปลาโหล ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

3 เทคโนโลยีเตรียมความพร้อม รับเปิดเทอม

ERDI-CMU พัฒนา 3 เทคโนโลยีเตรียมความพร้อม จัดการความปลอดภัย สุขอนามัย สำหรับสถานศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง รับเปิดเทอม

สัมมนาฟรี! Smart & Healthy School ผ่านวิกฤต COVID-19

Smart & Healthy School ผ่านวิกฤต COVID-19
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพราะ

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด คลิ๊ก


ข่าวศึกษาดูงาน

อ่านข่าวศึกษาดูงานทั้งหมด คลิ๊ก


ข่าวรับสมัครงาน

อ่านข่าวรับสมัครงงานทั้งหมด คลิ๊ก


ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง1 : ประกาศผู้ชนะ

อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด คลิ๊ก


ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง2 : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด คลิ๊ก

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่