หมวดหมู่: การประหยัดพลังงาน

5 วิธี หลีกเลี่ยงและป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ในหน้าฝน

5 วิธี หลีกเลี่ยงและป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ในหน้าฝน

หน้าฝนมาแล้ว และสิ่งที่ควรระวังในช่วงฤดูฝนอย่างหนึ่ง คือ การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ฝนตก ซึ่งต้องมีความระมัดระวังยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ กระทรวงพลังงานจึงขอแนะนำวิธีง่าย ๆ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงและป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เบื้องต้น 5 วิธี

Read More
เปรียบเทียบเครื่องใช้ไฟฟ้ากับการเปิดหลอดไฟ LED

เปรียบเทียบเครื่องใช้ไฟฟ้ากับการเปิดหลอดไฟ LED

มาดูการเปรียบเทียบเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน ว่ากินไฟมากน้อยแค่ไหน?เมื่อเทียบการเปิดหลอดไฟ LED จะเท่ากับกี่หลอด เพื่อให้ทุกท่านรู้จักใช้งานอย่างประหยัด ใช้เท่าที่จำเป็นกันมากยิ่งขึ้น เพื่อบิลค่าไฟของคุณจะได้ไม่เพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว

Read More
เติมน้ำมันเต็มถัง หรือครึ่งถังดีกว่ากัน

เติมน้ำมันเต็มถัง หรือครึ่งถังดีกว่ากัน

เคยเป็นมั้ยก่อนจะเติมน้ำมันรถ จะชั่งใจก่อนว่าควรเติมเต็มถังเลยทีเดียวหรือว่าเติมแค่ครึ่งถังก่อนดีนะ

Read More
วิธีการการคำนวนค่าไฟฟ้า เมื่อเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED

วิธีการการคำนวนค่าไฟฟ้า เมื่อเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED

การคำนวณค่าไฟฟ้าอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราต้องการคำนวณกินไฟเท่าไร โดยสังเกตได้จากกำลังไฟฟ้าที่ใช้หรือจำนวนวัตต์ (Watt) ซึ่งจะมีระบุไว้ที่สินค้านั้นๆ

Read More
สัญญาลักษณ์ดาวบนฉลากประหยัดไฟเบอร์5

สัญญาลักษณ์ดาวบนฉลากประหยัดไฟเบอร์5

สัญญาลักษณ์ดาวบนฉลากประหยัดไฟเบอร์5 หมายถึง ประหยัดไฟเพิ่ม5-10% ถ้า3 ดวง ก็ประหยัดไฟเพิ่มสูงสุดได้กว่า30% ถ้าจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ ต้องเลือกที่มีฉลากประหยัดไฟติดดาวช่วยคุณประหยัดเงินได้

Read More
สมาร์ทกริด (Smart Grid) หรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

สมาร์ทกริด (Smart Grid) หรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

สมาร์ทกริด (Smart Grid) หรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ คือ การพัฒนาให้ระบบไฟฟ้าที่นำเทคโนโลยีหลายประเภทเข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ระบบไฟฟ้าจะมีความสามารถมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่น้อยลง มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Read More