หมวดหมู่: ข่าวสารสถาบันฯ

มช.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้ กับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

มช.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้ กับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตระหว่างเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

Read More
มช. ลงนามความร่วมมือ อบจ. เชียงใหม่ พัฒนาถนนพลาสติก มุ่งขยายสู่พื้นที่จริงในวงกว้าง

มช. ลงนามความร่วมมือ อบจ. เชียงใหม่ พัฒนาถนนพลาสติก มุ่งขยายสู่พื้นที่จริงในวงกว้าง

“ถนนต้นแบบจากขยะพลาสติกที่เหลือจากโรงคัดแยกขยะ” โครงการวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพิ่มมูลค่าให้แก่การแปลงสภาพของขยะพลาสติก หนึ่งในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความสำคัญแก่การคัดแยกขยะเป็นต้นทางการบริหารจัดการขยะที่สำคัญ สู่การเป็นเมืองต้นแบบอัจฉริยะ สามารถจัดการขยะด้วยตัวเอง 100 % หรือ Zero Waste ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก ล่าสุดได้ขยายผลสู่การพัฒนาข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้ เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

Read More
ERDICMU ร่วมรับเชิญบรรยายในงาน India Bioenergy Workshop; Deploying biogas and MSW-to-energy

ERDICMU ร่วมรับเชิญบรรยายในงาน India Bioenergy Workshop; Deploying biogas and MSW-to-energy

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายในงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Thailand biogas experiences: implementations and policies” ในงาน India Bioenergy Workshop; Deploying biogas and MSW-to-energy

Read More
สถาบันพลังงาน มช. จับมือ บจก.ไลฟ์ปาล์ม ดีวิลอปเม้นท์  ลงนาม MOU ศึกษาพัฒนา “ระบบควบคุมและพัฒนาคุณภาพอากาศ”

สถาบันพลังงาน มช. จับมือ บจก.ไลฟ์ปาล์ม ดีวิลอปเม้นท์ ลงนาม MOU ศึกษาพัฒนา “ระบบควบคุมและพัฒนาคุณภาพอากาศ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ –บริษัทไลฟ์ปาล์ม ดีวิลอปเม้นท์จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการศึกษาและพัฒนา “ระบบควบคุมและพัฒนาคุณภาพอากาศ” ทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน โดยมี ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ คุณวุธ ญาณสาร กรรมการผู้จัดจัดการ บริษัท ไลฟ์ปาล์ม ดีวิลอปเม้นท์ จำกัด เป็นตัวแทนร่วมลงนาม ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More
สนพ.ดูงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบก๊าซ CBG มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนพ.ดูงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบก๊าซ CBG มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบก๊าซ CBG มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่เสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

Read More
บีซีพีจี มช. ลงนามใช้บล็อกเชนบริหารจัดการพลังงานสะอาด มุ่งสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

บีซีพีจี มช. ลงนามใช้บล็อกเชนบริหารจัดการพลังงานสะอาด มุ่งสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญากรอบความร่วมมือโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังการผลิตขั้นต่ำ 12 เมกะวัตต์ มุ่งหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) จากการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดภายในมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยมีรองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บีซีพีจี ร่วมลงนาม ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่