วัน: 1 กุมภาพันธ์ 2020

สนพ.ดูงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบก๊าซ CBG มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนพ.ดูงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบก๊าซ CBG มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบก๊าซ CBG มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่เสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่