สนพ.ดูงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบก๊าซ CBG มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนพ.ดูงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบก๊าซ CBG มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบก๊าซ CBG มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่เสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตั้งระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด ขนาด 6 ตันต่อวัน เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท ซีพีพี จำกัด (โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม) อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีบทบาทในฐานะหน่วยงานที่จำหน่ายก๊าซชีวภาพให้กับศูนย์เพื่อนำไปผลิตก๊าซ CBG และฝ่ายธุรกิจ NGV บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่มีบทบาทในฐานะหน่วยงานที่จะรับซื้อก๊าซ CBG โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดโดยเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนก๊าซชีวภาพเหลือทิ้งให้เป็นก๊าซที่ผลิตได้มีคุณสมบัติเทียบเท่าก๊าซ NGV ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง “กำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอมีเทนสำหรับยานยนต์ พ.ศ. 2561”

เรื่องที่น่าสนใจ

มช. ผนึกกำลังสร้างเชียงใหม่ เป็นศูนย์ความรู้พลังงานไฮโดรเจนสีเขียว

มช. ผนึกกำลังสร้างเชียงใหม่ เป็นศูนย์ความรู้พลังงานไฮโดรเจนสีเขียว

มช.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้ กับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

มช.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้ กับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

มช. ลงนามความร่วมมือ อบจ. เชียงใหม่ พัฒนาถนนพลาสติก มุ่งขยายสู่พื้นที่จริงในวงกว้าง

มช. ลงนามความร่วมมือ อบจ. เชียงใหม่ พัฒนาถนนพลาสติก มุ่งขยายสู่พื้นที่จริงในวงกว้าง

เรียนเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการจัดการเศษอาหารในสถานประกอบการ”

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่