มช.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้ กับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

มช.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้ กับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตระหว่างเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยคุณปกรณ์  จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน คุณเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา  สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับโครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตระหว่างเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  ด้วยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ให้ความสำคัญถึงปัญหาการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญจะได้ให้ร่วมมือและสนับสนุนในด้านวิชาการและทำงานร่วมกัน เพื่อนำองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต มาช่วยส่งเสริมให้เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สามารถนำขยะพลาสติกที่มี มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนผลักดันให้เกิดโครงการความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต

เรื่องที่น่าสนใจ

มช. ผนึกกำลังสร้างเชียงใหม่ เป็นศูนย์ความรู้พลังงานไฮโดรเจนสีเขียว

มช. ผนึกกำลังสร้างเชียงใหม่ เป็นศูนย์ความรู้พลังงานไฮโดรเจนสีเขียว

มช. ลงนามความร่วมมือ อบจ. เชียงใหม่ พัฒนาถนนพลาสติก มุ่งขยายสู่พื้นที่จริงในวงกว้าง

มช. ลงนามความร่วมมือ อบจ. เชียงใหม่ พัฒนาถนนพลาสติก มุ่งขยายสู่พื้นที่จริงในวงกว้าง

เรียนเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการจัดการเศษอาหารในสถานประกอบการ”

ERDICMU ร่วมรับเชิญบรรยายในงาน India Bioenergy Workshop; Deploying biogas and MSW-to-energy

ERDICMU ร่วมรับเชิญบรรยายในงาน India Bioenergy Workshop; Deploying biogas and MSW-to-energy

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่