หมวดหมู่: สาระพลังงาน

พลังงานทดแทนที่ใช้ผลิตไฟฟ้า

พลังงานทดแทนที่ใช้ผลิตไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันของเราเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องอุปโภคต่างๆ อาทิ ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ รวมไปถึงเครื่องใช้อื่นๆ อีกมาก ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าแทบทั้งหมด

Read More
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์จะเพิ่มมากขึ้น 50% ในช่วงห้าปีต่อจากนี้

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์จะเพิ่มมากขึ้น 50% ในช่วงห้าปีต่อจากนี้

จากการที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนเริ่มมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มากขึ้น
สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ(IEA – The International Energy Agency)คาดการณ์ว่าจะมีพลังงานที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทนเพิ่มอีก 1200 กิกะวัตต์ ภายในปี 2024 ซึ่งเทียบเท่าได้กับกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามสำนักงานกล่าวว่าการผลิตที่เพิ่มขึ้นก็ยังคงไม่เพียงพอกับต่อความต้องการพลังงานที่ยั่งยืน

Read More
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน

ทบทวนความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน

ทบทวนความรู้ #พลังงานทดแทน เบื้องต้นง่ายๆกันอีกครั้ง
แต่หากอยากได้พลังงานทดแทนดีๆสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
#คิดถึงพลังงานคิดถึงERDICMU นะคะ

Read More
การติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า ต้องขออนุญาตหรือไม่?

การติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า ต้องขออนุญาตหรือไม่?

จากข้อมูล เว็บของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน Energy Regulatory Commission ระบุว่า ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าแล้ว หรือเพื่อใช้ภายในอาคารหรือกิจการซึ่งไม่ได้จำหน่ายเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับได้ Online บน Website ของสำนักงาน กกพ. ส่วนกลางหรือสำนักงาน กกพ. ประจำเขตในแต่ละพื้นที่อาคารตั้งอยู่

Read More
ขยะแต่ละชนิดใช้เวลาย่อยสลายเท่าไร

ขยะแต่ละชนิดใช้เวลาย่อยสลายเท่าไร

รู้จักขยะชนิดต่างๆ ที่ถูกทิ้งกันอยู่ในทุกวันนี้ ว่าแต่ละชนิดนั้น มีระยะเวลาในการย่อยสลายอยู่ที่เท่าไหร่ ต้องบอกเลยว่าบางชนิดมีอายุขัยนานกว่ามนุษย์ซะอีก

Read More
เทคโนโลยีสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากโปรตีนและน้ำ

เทคโนโลยีสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากโปรตีนและน้ำ

วิศวกรไฟฟ้านามว่า จุน เหยา (Jun Yao) และนักจุลชีววิทยา ดีเร็ค โลฟเลย์ (Derek Lovley) จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์แอมเฮิสต์ สหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาอุปกรณ์ชื่อว่า แอร์เจน (Air-gen) เป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าจากโปรตีนใน “จีโอแบคเตอร์ (Geobacter) ” ซึ่งเป็นแบคทีเรียประเภทหนึ่งสร้างแผ่นโปรตีนในลวดนาโน ซึ่งทำหน้าที่ดูดซึมความชื้นจากอากาศ เมื่อตัวนำไฟฟ้ากับโปรตีนจากแบคทีเรีย จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้

Read More
ขยะประเภทไหน ทิ้งลงถังสีอะไร

ขยะประเภทไหน ทิ้งลงถังสีอะไร

ชวนคุณๆทบทวนการทิ้งขยะให้ถูกประเภท และทิ้งลงถังให้ถูกสี เพื่อลดภาระการคัดแยกขยะปลายทาง

Read More
พลาสติกชีวภาพ           หรือไบโอพลาสติก (Bioplastic)      ย่อยสลายง่าย?

พลาสติกชีวภาพ หรือไบโอพลาสติก (Bioplastic) ย่อยสลายง่าย?

“การย่อยสลายตัวช้า” เป็นความเข้าใจที่เกี่ยวกับปัญหาพลาสติกเนื่องจากต้องใช้เวลามากกว่าร้อยปีพันปีในการย่อยสลาย จึงทำให้พลาสติกเหล่านี้ตกค้างอยู่ในสภาพแวดล้อม โดยเวลาการย่อยสลายยาวนานนี้เกิดจากโครงสร้างทางเคมีของพลาสติกที่ทำให้มีความทนทาน ไม่สามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลาอันสั้นเหมือนใบไม้ใบหญ้า หรือชีวมวลอื่นๆ ด้วยสาเหตุนี้เอง จึงได้มีการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ หรือไบโอพลาสติก (Bioplastic) ขึ้นมาโดยใช้ชีวมวลต่างๆ โดยมุ่งเป้าว่าจะเป็นพลาสติกที่ใช้เวลาในการย่อยสลายน้อยกว่าพลาสติกทั่วไป ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นอย่างยิ่งในปี ค.ศ. 2017 และ 2018 ที่มีการผลิตไบโอพลาสติกในปริมาณที่มากขึ้นกว่าปีก่อนเกือบเท่าตัว

Read More