หมวดหมู่: ERDI-CMU e-Card

ERDI-CMU e-Card

ERDI-CMU e-Card

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอส่งความส่งให้ทุกท่านในช่วงวาระดิถีขึ้นปีใหม่2564 ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก และคุณพระรัตนตรัย จงบัลดาลอวยพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรว ทั้งกาย ใจ ข้ามพ้นทุกอุปสรรค และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนาทุกประการ

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่