หมวดหมู่: พลังงานก๊าซชีวภาพ

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ     CMU-Modified        Covered Lagoon

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ CMU-Modified Covered Lagoon

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ณ IOI Unico Desa palm oil mill ตั้งอยู่ที่ รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย โดยออกแบบและกำกับดูแลงานก่อสร้าง ระบบก๊าซชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มของ Coronation Palm Oil Mill ซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มที่มีกำลังการผลิต 60 ตัน/ชั่วโมง ซึ่งทำให้เกิดน้ำเสีย 700 ลบ.ม.ต่อวัน

Read More
CBG (Compressed Bio-Methan Gas) ก๊าซฮีโร่เพื่อภาคขนส่ง

CBG (Compressed Bio-Methan Gas) ก๊าซฮีโร่เพื่อภาคขนส่ง

เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถนำก๊าซชีวภาพมาใช้ทดแทนก๊าซ NGV ในภาคขนส่ง โดยต้องนำก๊าซชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพโดยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และความชื้นออกจนมีปริมาณก๊าซมีเทน (CH4) ที่ใกล้เคียงกับก๊าซ NGV หรือ CNG ที่ใช้กับยานยนต์ จากนั้นนำมาอัดลงถังที่แรงดัน 200 บาร์เกจ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ หรือที่เรียกว่า CBG (Compressed Bio-Methane Gas) นั่นเอง

Read More
ก๊าซชีวภาพ จาก โรงงาน สุรากลั่น

ก๊าซชีวภาพ จาก โรงงาน สุรากลั่น

การผลิตสุราชุมชน หรือเหล้าขาว 35 ดีกรี ของวิสาหกิจชุมชนแม่บัวสีกรุ๊ป ที่ ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ต้องประสบปัญหาเรื่องน้ำเสียจากกากส่า จึงได้นำกากส่ามาปรับสภาพให้เหมาะสมและผ่านระบบบำบัดน้ำเสียทำให้ปัจจุบันระบบก๊าซชีวภาพสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่า COD ลดลง เหลือเพียง 854 มิลลิกรัม/ลิตร และน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วยังมีสารอินทรีย์และธาตุอาหารคงเหลืออยู่มาก สามารถนำมาใช้รดสวนลำไยภายในโรงงานเพื่อใช้เป็นปุ๋ย โดยไม่ต้องปล่อยทิ้งออกสู่ภายนอก

Read More
ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียเต้าหู้ถั่วเหลือง

ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียเต้าหู้ถั่วเหลือง

เต้าหู้…ผลิตภัณฑ์จาก ‘ถั่วเหลือง’ ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนเส้นใยสูง และมีคุณค่าทางอาหารไม่แพ้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ สามารถนำมาดัดแปลงทำเป็นเมนูอาหารได้หลากหลาย ถือเป็นอาหารสารพัดประโยชน์เพื่อสุขภาพ แต่ในกระบวนการผลิตกว่าจะได้มาซึ่งเต้าหู้นั้น จะมีใครรู้บ้างว่า เต้าหู้ที่ผลิตได้จากถั่วเหลืองเพียง 1 กิโลกรัม ต้องใช้น้ำในการผลิตมากถึง 10 ลิตร และผลจากน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการผลิตนั้นหากไม่ได้มีการบำบัด จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

Read More
ขี้หมู สู่พลังงานแทนก๊าซหุงต้ม

ขี้หมู สู่พลังงานแทนก๊าซหุงต้ม

เมื่อพูดถึงหมู ทุกคนคงนึกถึงเมนูอร่อยที่ทำจากเนื้อหมู ไม่ว่าจะเป็นข้าวขาหมู หมูปิ้ง หรือข้าวหมูกรอบ แต่รู้ไหมว่านอกจากเนื้อหมูจะทานได้ทุกส่วนแล้ว ขี้ของหมูยังสร้างประโยชน์ให้กับเราได้อีกด้วย โดยขี้หมู 1 ฟาร์ม สามารถผลิตเชื้อเพลิงสะอาดให้กับบ้านได้มากถึง 40 ครัวเรือน

Read More
เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นพลังงาน ลดค่าไฟ ไร้ปัญหากลิ่นเหม็นด้วย ด้วยระบบ Biogas

เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นพลังงาน ลดค่าไฟ ไร้ปัญหากลิ่นเหม็นด้วย ด้วยระบบ Biogas

ระบบ Biogas ที่บางท่านเรียกว่าระบบก๊าซชีวภาพ คือ เทคโนโลยีการหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำเสีย โดยอาศัยกลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ ซึ่งนอกจากจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียแล้ว ยังสามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนอีกด้วย

Read More
สนพ.ดัน เต่างอยโมเดล CBGสร้างสุข พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน มช.ร่วมวางระบบสู่ชุมชน

สนพ.ดัน เต่างอยโมเดล CBGสร้างสุข พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน มช.ร่วมวางระบบสู่ชุมชน

สนพ.ดัน“โครงการส่งเสริมและสาธิตการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มในชุมชนต้นแบบ” สู่ เต่างอยโมเดล CBGสร้างสุข พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน ณ ชุมชนบ้านนางอยและบ้านโพนปลาโหล ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

Read More
ก๊าซเหมือนกัน แต่ดันไม่เหมือนกัน

ก๊าซเหมือนกัน แต่ดันไม่เหมือนกัน

หลายครั้งที่สับสนเรื่องก๊าซ จนบางทีกลายเป็นคนละเรื่องเดียวกัน เพราะดันไปคุยเรื่องก๊าซเหมือนกัน แต่ดันไม่เหมือนกันนี่สิ

Read More
ความเหมือนที่แตกต่าง ระหว่างก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว

ความเหมือนที่แตกต่าง ระหว่างก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว

ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนั้น เราอาจจะได้น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ หรือก๊าซธรรมชาติเหลว แล้วรู้ไหมว่า ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร มาดูกัน

Read More