งานสร้างระบบต้นแบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ แบบ CSTR

งานสร้างระบบต้นแบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ แบบ CSTR

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ดำเนินการสร้างระบบต้นแบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน ด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ CSTR ภายใต้โครงการวิจัยโปรแกรมพัฒนาการผลิตและใช้พลังงานจากพืชพลังงาน เป็นพลังงานทดแทนการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

การดำเนินงานได้ทำการก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ CSTR ขนาดความจุ 300 ลบ.ม. เพื่อรองรับปริมาณหญ้าเนเปียร์ 1 ตันต่อวัน และมูลโค 2 ตันต่อวัน สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 180 ลบ.ม. ต่อวัน

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ CSTR ขนาด 300 ลบ.ม.

· มีศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 59,400 ลบ.ม./ปี โดยก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้สามารถนำไปใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 71,280 kW/ปี หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 249,000 บาท/ปี

· สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 547 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ข้อมูล โดย นวพล พลอยเลื่อมแสง วิศวกรโครงการ

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่