วัน: 16 พฤษภาคม 2023

green finance คืออะไร

green finance คืออะไร

Green finance เป็นแนวคิดและการปฏิสัมพันธ์ทางการเงินที่เน้นการสนับสนุนและการลงทุนในโครงการที่มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและการเติบโตทางทรัพยากรที่ยั่งยืน

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่