มช. ผนึกกำลังสร้างเชียงใหม่ เป็นศูนย์ความรู้พลังงานไฮโดรเจนสีเขียว

มช. ผนึกกำลังสร้างเชียงใหม่ เป็นศูนย์ความรู้พลังงานไฮโดรเจนสีเขียว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ ) และ Enapter เปิดตัวโครงการ “Making Chiang Mai a Knowledge Hub for Green Hydrogen” ในวันอังคารที่14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมสำหรับระบบไฮโดรเจนสีเขียวแบบโมดูลาร์ (modular green hydrogen systems) ในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมผลักดันตลาดไฮโดรเจนสีเขียว(Green Hydrogen )ในภูมิภาค

#CleanEnergyExpertiseProfessionallyDelivered

#CMU#ChiangMaiUniversity#มช#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน#CMUSDGs#greenhydrogensystems

#พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้#AffordableAndCleanEnergy

#พลังงานทดแทน#พืชพลังงาน#พลังงานแสงอาทิตย์#พลังงานจากขยะ#ชีวมวล#ก๊าซชีวภาพ#ขยะพลาสติก

#ไบโอแก๊ส#พลังงานสะอาด#โซล่าเซลล์#ชีวมวล#หมอกควัน#PM2.5 #WastewaterManagementSolution#การประหยัดพลังงาน

#Biogas#CBG#Compressedbiomethanegasพลังงาน

เรื่องที่น่าสนใจ

มช.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้ กับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

มช.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้ กับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

มช. ลงนามความร่วมมือ อบจ. เชียงใหม่ พัฒนาถนนพลาสติก มุ่งขยายสู่พื้นที่จริงในวงกว้าง

มช. ลงนามความร่วมมือ อบจ. เชียงใหม่ พัฒนาถนนพลาสติก มุ่งขยายสู่พื้นที่จริงในวงกว้าง

เรียนเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการจัดการเศษอาหารในสถานประกอบการ”

ERDICMU ร่วมรับเชิญบรรยายในงาน India Bioenergy Workshop; Deploying biogas and MSW-to-energy

ERDICMU ร่วมรับเชิญบรรยายในงาน India Bioenergy Workshop; Deploying biogas and MSW-to-energy

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่