ERDICMU ร่วมกุศลให้ทานความรู้ จัดหลักสูตรอบรม ให้ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนวัดพระธาตุดอยสะเก็ดฯ

ERDICMU ร่วมกุศลให้ทานความรู้ จัดหลักสูตรอบรม ให้ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนวัดพระธาตุดอยสะเก็ดฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จัดหลักสูตรอบรมพลังงานทดแทน ให้ความรู้พื้นฐาน ด้านระบบไฟฟ้า และความปลอดภัย รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โดยในงานอบรม ตัวแทนจากวัดพระธาตุดอยสะเก็ดฯ พระวีระดลย์ วีรวฑฺฒโน, พระนพรัตน์ สุจิณโณ พร้อมด้วย นายจิรชาติ ชื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผส.ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล วิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.แม่โจ้ พร้อมคณะวิทยากรจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเปิดงาน และแถลงกิจกรรม หลักสูตรความรู้ให้กับประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

สำหรับศูนย์เรียนรู้และอบรมพลังงานทดแทน ในโครงการแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม  ดำเนินการโดยวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และวิทยาลัยพลังงานทดแทน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในการออกแบบหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนให้กับพระ สามเณรและ ประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนหรือเสริมความรู้ด้านทักษะอาชีพ

ผู้สนใจเข้าร่วม โครงการศูนย์เรียนรู้และการไฟฟ้าพื้นฐาน สามารถติดต่อที่ สำนักงาน วัดพระธาตดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-010595 และ 090-410-1911

เรื่องที่น่าสนใจ

มช. ผนึกกำลังสร้างเชียงใหม่ เป็นศูนย์ความรู้พลังงานไฮโดรเจนสีเขียว

มช. ผนึกกำลังสร้างเชียงใหม่ เป็นศูนย์ความรู้พลังงานไฮโดรเจนสีเขียว

มช.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้ กับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

มช.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้ กับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

มช. ลงนามความร่วมมือ อบจ. เชียงใหม่ พัฒนาถนนพลาสติก มุ่งขยายสู่พื้นที่จริงในวงกว้าง

มช. ลงนามความร่วมมือ อบจ. เชียงใหม่ พัฒนาถนนพลาสติก มุ่งขยายสู่พื้นที่จริงในวงกว้าง

เรียนเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการจัดการเศษอาหารในสถานประกอบการ”

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่