วัน: 2 พฤศจิกายน 2020

คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันยานยนต์ และศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ เยี่ยมชมนวตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันยานยนต์ และศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ เยี่ยมชมนวตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

คณะผู้วิจัยจาก มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันยานยนต์ และศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ เข้าพบแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – generation Automotive)

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่