วัน: 12 กันยายน 2022

มช. ลงนามความร่วมมือ อบจ. เชียงใหม่ พัฒนาถนนพลาสติก มุ่งขยายสู่พื้นที่จริงในวงกว้าง

มช. ลงนามความร่วมมือ อบจ. เชียงใหม่ พัฒนาถนนพลาสติก มุ่งขยายสู่พื้นที่จริงในวงกว้าง

“ถนนต้นแบบจากขยะพลาสติกที่เหลือจากโรงคัดแยกขยะ” โครงการวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพิ่มมูลค่าให้แก่การแปลงสภาพของขยะพลาสติก หนึ่งในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความสำคัญแก่การคัดแยกขยะเป็นต้นทางการบริหารจัดการขยะที่สำคัญ สู่การเป็นเมืองต้นแบบอัจฉริยะ สามารถจัดการขยะด้วยตัวเอง 100 % หรือ Zero Waste ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก ล่าสุดได้ขยายผลสู่การพัฒนาข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้ เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่