สถาบันพลังงาน มช. จับมือ บจก.ไลฟ์ปาล์ม ดีวิลอปเม้นท์  ลงนาม MOU ศึกษาพัฒนา “ระบบควบคุมและพัฒนาคุณภาพอากาศ”

สถาบันพลังงาน มช. จับมือ บจก.ไลฟ์ปาล์ม ดีวิลอปเม้นท์ ลงนาม MOU ศึกษาพัฒนา “ระบบควบคุมและพัฒนาคุณภาพอากาศ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ –บริษัทไลฟ์ปาล์ม ดีวิลอปเม้นท์จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการศึกษาและพัฒนา “ระบบควบคุมและพัฒนาคุณภาพอากาศ” ทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน โดยมี ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ คุณวุธ ญาณสาร กรรมการผู้จัดจัดการ บริษัท ไลฟ์ปาล์ม ดีวิลอปเม้นท์ จำกัด เป็นตัวแทนร่วมลงนาม ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศไทยประสบปัญหาด้านคุณภาพอากาศ สภาวะอากาศเป็นพิษจากหมอกควัน ฝุ่นพิษ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในช่วงปลายปีถึงช่วงต้นปีในหลายปีที่ผ่านมา โดยภาครัฐได้กำหนดมาตรการขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผาและตรวจเช็คสภาพรถเพื่อลดค่า PM 2.5  และแจ้งเตือนประชาชนสวมใส่หน้ากาก N95 เมื่อออกพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อป้องกันสุขภาพ  

สำหรับความร่วมมือ ในโครงการ “ระบบควบคุมและพัฒนาคุณภาพอากาศ”ถือเป็นการตอบโจทย์และพัฒนาเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบรรเทาปัญหาสุขภาพ โดยทั้ง2หน่วยงาน จะร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมและพัฒนาคุณภาพอากาศ ตลอดจนพัฒนาแอพพลิเคชั่น( Applications) รวมถึงหาแนวทาง (Solutions) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์พัฒนาคุณภาพอากาศที่มีคุณภาพช่วยบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพ โดยทั้งนี้ได้กำหนดกรอบระยะเวลาของโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3ปี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ แอพพลิเคชั่น และแนวทางการพัฒนา“ระบบควบคุมและพัฒนาคุณภาพอากาศ”อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมด้านคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมต่อไป

เรื่องที่น่าสนใจ

มช. ผนึกกำลังสร้างเชียงใหม่ เป็นศูนย์ความรู้พลังงานไฮโดรเจนสีเขียว

มช. ผนึกกำลังสร้างเชียงใหม่ เป็นศูนย์ความรู้พลังงานไฮโดรเจนสีเขียว

มช.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้ กับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

มช.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้ กับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

มช. ลงนามความร่วมมือ อบจ. เชียงใหม่ พัฒนาถนนพลาสติก มุ่งขยายสู่พื้นที่จริงในวงกว้าง

มช. ลงนามความร่วมมือ อบจ. เชียงใหม่ พัฒนาถนนพลาสติก มุ่งขยายสู่พื้นที่จริงในวงกว้าง

เรียนเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการจัดการเศษอาหารในสถานประกอบการ”

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่