วัน: 21 มีนาคม 2022

ออกแบบระบบไฟฟ้าในที่พักอาศัย เพื่อประหยัดไฟฟ้า

ออกแบบระบบไฟฟ้าในที่พักอาศัย เพื่อประหยัดไฟฟ้า

ปัจจุบันยังมีหลากหลายวิธีในการออกแบบระบบไฟฟ้าในที่พักอาศัย เพื่อประหยัดไฟฟ้า จะมีวิธีไหนที่ช่วยคุณประหยัดไฟฟ้าภายในบ้านได้บ้างนั้น ไปดูกันเลย

Read More
ระบบบำบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพแบบ Conventional Bio Scrubber (Desulfurization on Conventional Bio Scrubber type)

ระบบบำบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพแบบ Conventional Bio Scrubber (Desulfurization on Conventional Bio Scrubber type)

ก๊าซชีวภาพ “ก๊าซที่ไม่บริสุทธิ์” ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อาศัยแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิต เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพให้เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งก๊าซชีวภาพที่ได้นั้นโดยทั่วไปมีองค์ประกอบของก๊าซมีเทนเป็นหลักประมาณ 50 – 70 เปอร์เซ็นต์ ก๊าซคาร์บอนไดอออกไซด์ประมาณ 25 – 35 เปอร์เซ็นต์ และก๊าซอื่นๆประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ ในองค์ประกอบของก๊าซอื่นๆที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ (H2S) เป็นก๊าซที่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างยิ่งในการนำก๊าซชีวภาพไปใช้เป็นพลังงานทดแทน

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่