ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเวลา 3 นาที ร่วมประเมินเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ERDI CMU

ขอเชิญชวนท่านร่วมตอบแบบวัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสกน QR Code เพื่อประเมินทันที ใช้เวลาเพียง 3 นาทีเท่านั้น

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

“เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร” งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรแห่งความโปร่งใส

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่