ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุง และติดตั้งชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก ก๊าซชีวภาพขนาด ๑๘๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีการ e-bidding

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุง และติดตั้งชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก ก๊าซชีวภาพขนาด ๑๘๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีการ e-bidding

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

เรื่องที่น่าสนใจ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับชุดผลิตพลังงาน ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและไบโอดีเซล ขนาดรวม ๓๖๐ กิโลวัตต์ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับชุดผลิตพลังงาน ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและไบโอดีเซล ขนาดรวม ๓๖๐ กิโลวัตต์ด้วยวิธี e-bidding

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่