วัน: 13 พฤษภาคม 2020

“ประเทศไทยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หันไปทางทิศใดถึงจะดี”

“ประเทศไทยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หันไปทางทิศใดถึงจะดี”

โลกจะหมุนรอบตัวเองและรอบเส้นศูนย์สูตร ดังนั้นประเทศไหนก็ตาม ที่อยู่ติดกับเส้นศูนย์สูตร ก็จะได้รับปริมาณแสงแดด ที่เข้มข้นมากกว่าประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่