วัน: 25 พฤษภาคม 2020

Pyrolysis Mobile Unit และ    รถต้นแบบเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวฝักข้าวโพดพร้อมสับย่อย

Pyrolysis Mobile Unit และ รถต้นแบบเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวฝักข้าวโพดพร้อมสับย่อย

ERDI-CMU ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานเมื่อปี 2558 ในการวิจัย ออกแบบและสร้างรถต้นแบบ Pyrolysis Mobile Unit ที่มีคุณสมบัติ เป็นหน่วยรถเคลื่อนที่ผลิตถ่านชีวภาพด้วยกระบวนการ Pyrolysis ได้ถ่านชีวภาพอัดเม็ด ทดแทนถ่านหินได้130ตัน/ปี ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 200,000 กก.คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่