วัน: 18 สิงหาคม 2020

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมนวัตกรรมพลังงานทดแทน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมนวัตกรรมพลังงานทดแทน

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ ผศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณดรุณพร กมลภุส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่