วัน: 27 ตุลาคม 2020

นักศึกษาภาควิชาเคมี มช. ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

นักศึกษาภาควิชาเคมี มช. ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

นักศึกษาสาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้กับกระบวนวิชาเรียน

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่