วัน: 2 มีนาคม 2021

ขยะ = พลังงานสะอาด

ขยะ = พลังงานสะอาด

ขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานที่สะสมอยู่ภายในซึ่งเมื่อนำมาผ่านกระบวนการทางความร้อนหรือกระบวนการทางชีวภาพและจะได้พลังงานทดแทนที่จัดเป็นประเภทพลังงานที่สะอาด​

Read More