วัน: 19 กรกฎาคม 2021

หลอดไฟ LED ข้อดีที่มากกว่าแค่แสงสว่าง

หลอดไฟ LED ข้อดีที่มากกว่าแค่แสงสว่าง

รู้หรือไม่ว่า หลอดไฟ LED มีคุณสมบัติสำคัญอีกหลายอย่างที่เป็นข้อดีกว่าหลอดไฟทั่วไป

Read More
วัฏจักรชีวิตของแผงโซลาร์เซลล์

วัฏจักรชีวิตของแผงโซลาร์เซลล์

เมื่อเร็วๆ นี้ การลงทุนระบบพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็นเทรนด์ทั่วโลก และมีต้นทุนถูกลงโดยสามารถแข่งขันกับระบบการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้แล้ว อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นกังวลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแผงโซลาร์เซลล์และการจัดการแผงโซลาร์เซลล์เมื่อหมดอายุการใช้งาน บทความนี้จะสำรวจมิติว่าด้วยความยั่งยืนดังกล่าว

Read More