วัน: 29 เมษายน 2022

บริษัท SCG-CBM เยี่ยมชมเทคโนโลยีระบบถังปฎิกรณ์กวนแบบต่อเนื่อง CMU-CSTR

บริษัท SCG-CBM เยี่ยมชมเทคโนโลยีระบบถังปฎิกรณ์กวนแบบต่อเนื่อง CMU-CSTR

SCG-CBM ศึกษาการออกแบบการทำงานของระบบถังปฎิกรณ์กวนแบบต่อเนื่อง CMU-CSTR เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตพลังงานทางเลือกให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่