สัมมนาฟรี!              Smart & Healthy School  ผ่านวิกฤต COVID-19

สัมมนาฟรี! Smart & Healthy School ผ่านวิกฤต COVID-19

#ERDICMU ขอเชิญสถานศึกษาและผู้สนใจร่วมงานสัมมนา

Smart & Healthy School ผ่านวิกฤต COVID-19
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพราะ

#การเรียนรู้นำการศึกษา” โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30-15.30 น.
สัมมนา online ผ่าน Zoom และ FaceBook ERDICMU

สัมมนาครั้งนี้ สถานศึกษาและผู้ร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ ในการเตรียมความพร้อมรับมือ New normal การศึกษาแบบใหม่ 1 กค 63 ปรับโฉมห้องเรียนไทย ในช่วง Covid-19
โดย ตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และ

เทคโนโลยีเตรียมความพร้อมจัดการความปลอดภัย สุขอนามัย สำหรับสถานศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง
– ประเภทที่ 1 เทคโนโลยีในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ
– ประเภทที่ 2 เทคโนโลยีคัดกรองบุคคลป่วย ลดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อโรค
– ประเภทที่ 3 เทคโนโลยีการจัดการจราจร เพิ่มระยะห่าง ลดความแออัด
– แนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา
โดย ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อย่ารอช้า สัมมนาฟรี Scan QR Code สมัครด่วน
พิเศษ สมัครร่วมอบรม รับของที่ระลึกทุกท่าน

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทร.053-942007 ต่อ 0 หรือ 312
081-8853448
#Line : @vpr4950b

เรื่องที่น่าสนใจ

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

CMU NO GIFT POLICY

CMU NO GIFT POLICY

สนพ.ดัน เต่างอยโมเดล CBGสร้างสุข พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน มช.ร่วมวางระบบสู่ชุมชน

สนพ.ดัน เต่างอยโมเดล CBGสร้างสุข พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน มช.ร่วมวางระบบสู่ชุมชน

3 เทคโนโลยีเตรียมความพร้อม รับเปิดเทอม

3 เทคโนโลยีเตรียมความพร้อม รับเปิดเทอม

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่