สัมมนาฟรี!              Smart & Healthy School  ผ่านวิกฤต COVID-19

สัมมนาฟรี! Smart & Healthy School ผ่านวิกฤต COVID-19

#ERDICMU ขอเชิญสถานศึกษาและผู้สนใจร่วมงานสัมมนา

Smart & Healthy School ผ่านวิกฤต COVID-19
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพราะ

#การเรียนรู้นำการศึกษา” โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30-15.30 น.
สัมมนา online ผ่าน Zoom และ FaceBook ERDICMU

สัมมนาครั้งนี้ สถานศึกษาและผู้ร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ ในการเตรียมความพร้อมรับมือ New normal การศึกษาแบบใหม่ 1 กค 63 ปรับโฉมห้องเรียนไทย ในช่วง Covid-19
โดย ตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และ

เทคโนโลยีเตรียมความพร้อมจัดการความปลอดภัย สุขอนามัย สำหรับสถานศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง
– ประเภทที่ 1 เทคโนโลยีในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ
– ประเภทที่ 2 เทคโนโลยีคัดกรองบุคคลป่วย ลดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อโรค
– ประเภทที่ 3 เทคโนโลยีการจัดการจราจร เพิ่มระยะห่าง ลดความแออัด
– แนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา
โดย ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อย่ารอช้า สัมมนาฟรี Scan QR Code สมัครด่วน
พิเศษ สมัครร่วมอบรม รับของที่ระลึกทุกท่าน

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทร.053-942007 ต่อ 0 หรือ 312
081-8853448
#Line : @vpr4950b

เรื่องที่น่าสนใจ

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

ขอเวลา 3 นาที ร่วมประเมินเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ERDI CMU

ขอเวลา 3 นาที ร่วมประเมินเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ERDI CMU

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

CMU NO GIFT POLICY

CMU NO GIFT POLICY

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่