3 เทคโนโลยีเตรียมความพร้อม  รับเปิดเทอม

3 เทคโนโลยีเตรียมความพร้อม รับเปิดเทอม

ERDI-CMU พัฒนา 3 เทคโนโลยีเตรียมความพร้อม จัดการความปลอดภัย สุขอนามัย สำหรับสถานศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง รับเปิดเทอม

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้โรงเรียนและสถานศึกษา เปิดเทอมภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ของไทย จะมียอดผู้ติดเชื้อลดลงและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่การเปิดเรียนของสถานศึกษา ผู้ปกครองอาจยังไม่มั่นใจในความปลอดภัยของบุตรหลานในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัส ซึ่งโรงเรียนต้องเฝ้าระวัง คัดกรอง และดูแลสถานที่และทุกกิจกรรมในโรงเรียนเป็นพิเศษมากกว่าเดิมจากสถานการณ์ปกติ
จากปัญหาดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI-CMU) ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยให้โรงเรียนมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ด้วย 3 เทคโนโลยี ได้แก่

#เทคโนโลยีในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ

#เทคโนโลยีคัดกรองบุคคลป่วย ลดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อโรค

#เทคโนโลยีการจัดการจราจร เพิ่มระยะห่าง ลดความแออัด

อย่าลืม สมัครเข้าร่วมงานสัมมนา
Smart & Healthy School ผ่านวิกฤต COVID-19
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30-15.30 น.
สัมมนา online ผ่าน Zoom และ FaceBook ERDICMU

งานสัมมนานี้จะช่วยให้ท่านรู้จัก 3 เทคโนโลยีดังกล่าวที่จะทำให้โรงเรียนสร้างความปลอดภัยให้กับ นักเรียน และเสริมความมั่นใจให้ผู้ปกครอง

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทร.053-942007 ต่อ 0 หรือ 312
081-8853448
#Line : @vpr4950b

เรื่องที่น่าสนใจ

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

ขอเวลา 3 นาที ร่วมประเมินเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ERDI CMU

ขอเวลา 3 นาที ร่วมประเมินเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ERDI CMU

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

CMU NO GIFT POLICY

CMU NO GIFT POLICY

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่