3 เทคโนโลยีเตรียมความพร้อม รับเปิดเทอม

3 เทคโนโลยีเตรียมความพร้อม รับเปิดเทอม

ERDI-CMU พัฒนา 3 เทคโนโลยีเตรียมความพร้อม จัดการความปลอดภัย สุขอนามัย สำหรับสถานศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง รับเปิดเทอม

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้โรงเรียนและสถานศึกษา เปิดเทอมภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ของไทย จะมียอดผู้ติดเชื้อลดลงและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่การเปิดเรียนของสถานศึกษา ผู้ปกครองอาจยังไม่มั่นใจในความปลอดภัยของบุตรหลานในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัส ซึ่งโรงเรียนต้องเฝ้าระวัง คัดกรอง และดูแลสถานที่และทุกกิจกรรมในโรงเรียนเป็นพิเศษมากกว่าเดิมจากสถานการณ์ปกติ
จากปัญหาดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI-CMU) ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยให้โรงเรียนมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ด้วย 3 เทคโนโลยี ได้แก่

#เทคโนโลยีในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ

#เทคโนโลยีคัดกรองบุคคลป่วย ลดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อโรค

#เทคโนโลยีการจัดการจราจร เพิ่มระยะห่าง ลดความแออัด

อย่าลืม สมัครเข้าร่วมงานสัมมนา
Smart & Healthy School ผ่านวิกฤต COVID-19
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30-15.30 น.
สัมมนา online ผ่าน Zoom และ FaceBook ERDICMU

งานสัมมนานี้จะช่วยให้ท่านรู้จัก 3 เทคโนโลยีดังกล่าวที่จะทำให้โรงเรียนสร้างความปลอดภัยให้กับ นักเรียน และเสริมความมั่นใจให้ผู้ปกครอง

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทร.053-942007 ต่อ 0 หรือ 312
081-8853448
#Line : @vpr4950b

เรื่องที่น่าสนใจ

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

สถาบันพลังงาน มช. ร่วมสนองนโยบาย NO GIFT POLICY

CMU NO GIFT POLICY

CMU NO GIFT POLICY

สนพ.ดัน เต่างอยโมเดล CBGสร้างสุข พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน มช.ร่วมวางระบบสู่ชุมชน

สนพ.ดัน เต่างอยโมเดล CBGสร้างสุข พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน มช.ร่วมวางระบบสู่ชุมชน

สัมมนาฟรี!              Smart & Healthy School  ผ่านวิกฤต COVID-19

สัมมนาฟรี! Smart & Healthy School ผ่านวิกฤต COVID-19

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่