วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสู่พลังงานชีวมวล

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสู่พลังงานชีวมวล

ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานที่สามารถผลิตพลังงานชีวมวลอยู่มาก โดยส่วนมากมักได้จากการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ดังนี้ ฟาง เหง้ามันสำปะหลัง แกลบ ใบอ้อย ยอดอ้อย ชานอ้อยหรือกากอ้อย ซังข้าวโพดและลำต้น เศษไม้ยางพารา เป็นต้น

ข้อดีของพลังงานชีวมวลนอกจากจะเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้แล้ว ยังเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก และถ้าเรารู้จักนำพลังงานชีวมวลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถลดการใช้พลังงานด้านอื่น ๆ เช่น พลังงานจากน้ำมัน ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ฯลฯ ซึ่งนับเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศให้เพิ่มขึ้นจากเดิม

อ้างอิงข้อมูลจาก: http://www.touchtechdesign.com/eppo/ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก/ชนิด-ประเภท-และเทคโนโลยี/

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่