รูปแบบการประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)

รูปแบบการประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)

จากนโยบายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐ ทำให้เริ่มมีการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก พบว่า ณ เดือนกันยายน 2562 มีจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนแล้วสูงถึง 24,380 คัน กระทรวงพลังงานตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนผ่านของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้านั้นจำเป็นจะต้องมี EV Charging Station หรือสถานีอัดประจุไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ส่วนบุคคลหรือสาธารณะ โดยมีการใช้งานที่หลากหลายตามความต้องการ ซึ่งรูปแบบการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์พลังงานไฟฟ้าแบ่งได้เป็น

1. Home EV Charger ยานยนต์ไฟฟ้าโดยทั่วไป จะมีเครื่องชาร์จแบบพกพา (Portable EV Charger) ติดมาให้ด้วย โดยมีหัวด้านหนึ่งสำหรับเสียบเข้ากับช่องชาร์จของรถ และอีกด้านหนึ่งจะเป็นปลั๊กไฟ ใช้กับเต้าเสียบตามบ้านได้เลย เวลาในการชาร์จประมาณ 6 – 8 ชม. ได้เต็มความจุของแบตเตอรี่

2. Normal Charge เป็นลักษณะ Charging Station ประเภทหนึ่ง ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์มากขึ้นในการอัดประจุไฟฟ้าให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้า โดยใช้เวลาในการชาร์จแต่ละครั้ง 4 – 6 ชั่วโมง ได้เต็มความจุของแบตเตอรี่ 100%

3. Quick Charge เป็น Charging Station ที่สามารถอัดประจุไฟฟ้าให้กับยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วถึง 80% โดยใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงในการชาร์จในแต่ละครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก : EPPO Thailand

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่