เชื้อเพลิง”ก๊าซมูลวัว” 1 ตัวอย่าง ฟาร์มไม่ง้อน้ำมัน

เชื้อเพลิง”ก๊าซมูลวัว” 1 ตัวอย่าง ฟาร์มไม่ง้อน้ำมัน

ศูนย์สาธิตต้นแบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์ ณ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน มีการเดินระบบท่อส่งก๊าซต่อเชื่อมจากบ่อระบบผลิตก๊าซชีวภาพซีเอ็มยู-ซีดี 2 บ่อ ปริมาตรบ่อหมักรวม 4,000 ลูกบาศก์เมตร ผลิตก๊าซได้วันละ 1,700-2,000 ลูกบาศก์เมตร ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์ ประกอบด้วย ระบบผลิตไบโอมีเทนด้วยวิธีดูดซึมด้วย น้ำ, ระบบเพิ่มแรงดัน และระบบเติมเข้ารถยนต์ โดยระบบผลิตก๊าซซีบีจีสำหรับเครื่องยนต์ ผลิตได้ทุกที่ที่มีระบบก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด ใช้ต้นทุนไม่สูง และช่วยลดมลภาวะที่ทำให้โลกร้อนด้วย

สำหรับศูนย์ฯดังกล่าวได้รับการสนับนุนจาก
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

เรื่องที่น่าสนใจ

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานทดแทน

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานทดแทน

ไม้โตเร็ว 5 ชนิด ที่มีศักยภาพในการปลูกเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก

ไม้โตเร็ว 5 ชนิด ที่มีศักยภาพในการปลูกเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก

สำรวจ 5 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สำรวจ 5 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เปลี่ยนซังข้าวโพดเป็นพลังงาน

เปลี่ยนซังข้าวโพดเป็นพลังงาน