เกาะไร้ขยะ

เกาะไร้ขยะ

เกาะบอร์นฮอม ประเทศเดนมาร์ค กำลังจะกลายเป็นเกาะแรก ๆ ของโลกที่ไม่มีขยะเลยสักชิ้นเดียว หลังจากที่ชุมชนซึ่งมีประชากรครึ่งล้านคน จะร่วมมือกันนำสิ่งของเหลือใช้ทุกชิ้นกลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีในการเผาขยะ ที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ออกมาทำลายสิ่งแวดล้อมเลย อีกทั้งบนเกาะแห่งนี้ ก็ไม่มีพื้นที่ใดที่เป็นที่ทิ้งขยะอีกด้วย

เกาะบอร์นฮอม ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 588 ตารางกิโลเมตร ซึ่งโดดเด่น และมีชื่อเสียงในเรื่องของหมู่บ้านชาวประมง และแสงอาทิตย์ที่เจิดจ้า ถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยม ของชาวเดนมาร์กในช่วงฤดูร้อน ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นตั้งนโยบายแล้วว่า เกาะแห่งนี้จะปราศจากไร้ซึ่งสิ้นขยะอย่างสิ้นเชิงภายใน ปี คศ. 2032

ที่มาของข้อมูล

– คนบันดาลไฟ
– National Geographic

เรื่องที่น่าสนใจ

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิตรถไฟฟ้า

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิตรถไฟฟ้า

ทำความรู้จักยานยนต์ไฟฟ้า         4 ประเภท

ทำความรู้จักยานยนต์ไฟฟ้า 4 ประเภท

Flare (แฟลร์) หรือ หอเผาทิ้ง ทำไมต้องเผาทิ้ง ไม่เผาไม่ได้หรือ?

Flare (แฟลร์) หรือ หอเผาทิ้ง ทำไมต้องเผาทิ้ง ไม่เผาไม่ได้หรือ?

16 ผลิตภัณฑ์เลือกอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน

16 ผลิตภัณฑ์เลือกอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน