ฮาวทูทิ้ง หน้ากากอนามัย

ฮาวทูทิ้ง หน้ากากอนามัย

“หน้ากากอนามัยใช้ได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถนำกลับมาใช้ช้ำได้อีก” เป็นประโยคที่คุณหมอออกมาพูดเตือนเรื่องการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี หลายคนเคยได้ยินหรือเห็นตามข่าวที่เผยแพร่ออกมาในช่วงที่มีการระบาดโควิด-19 ช่วงแรกๆ ประชาชนตื่นตัวมากขึ้นในการสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน แต่ทว่าปัญหาที่ตามมาคือ การทิ้งหน้ากากอนามัยไม่ถูกวิธี เกิดเป็นขยะมูลฝอยติดเชื้อส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ทำให้ปริมาณการใช้หน้ากากอนามัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว เพราะนอกจากหน้ากากอนามัยจะถูกใช้ในทางการแพทย์แล้ว ประชาชนทั่วไปยังมีความต้องการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มมากขึ้นเพื่อป้องกันโควิด-19 ด้วยเช่นกัน เหตุนี้จึงทำให้มีจำนวนขยะอันตรายจากการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วไม่ถูกวิธีเป็นจำนวนมาก

ในส่วนของผู้ใช้อย่างเรา จึงควรรู้วิธีการทิ้งที่ถูกต้อง โดยข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ได้อธิบาย “วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง” ไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้

1.ถอดหน้ากากออก โดยไม่สัมผัสด้านในของหน้ากาก

2.พับหน้ากาก เก็บให้ส่วนที่สัมผัสร่างกายอยู่ด้านใน

3.ม้วนสายรัดหรือสายที่คล้องหู แล้วพันโดยรอบหน้ากาก

4.ใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น

5.ทิ้งลงถังขยะที่แยกจากขยะทั่วไป

6.ควรล้างมือให้สะอาด

“การทิ้งหน้ากากอนามัยแบบถูกวิธี” เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ลดการสร้างผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพราะ “หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว” ไม่ใช่สิ่งไกลตัว ร่วมสร้างความตระหนัก ปลุกจิตสำนึกใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทย ลดการสร้างขยะมูลฝอย พร้อมหนุนเสริมให้ทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติด้วยนวัตกรรม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข้อมูลจาก:

www.greennetworkthailand.com/ฮาวทูทิ้ง-หน้ากากอนามัย/

เรื่องที่น่าสนใจ

ต้นแบบโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะสำหรับพื้นที่ห่างไกล

ต้นแบบโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะสำหรับพื้นที่ห่างไกล

ERDI CMU กับเทคโนโลยีเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน ช่วยธุรกิจสู่ Net zero

ERDI CMU กับเทคโนโลยีเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน ช่วยธุรกิจสู่ Net zero

ERDICMUส่ง2โครงการ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร มช. ขึ้นทะเบียน T- VER ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนุนการพัฒนายั่งยืน

ERDICMUส่ง2โครงการ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร มช. ขึ้นทะเบียน T- VER ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนุนการพัฒนายั่งยืน

‘กากกาแฟ’ พลังงานเชื้อเพลิงลดโลกร้อน

‘กากกาแฟ’ พลังงานเชื้อเพลิงลดโลกร้อน