รถคันนี้สีเขียว

รถคันนี้สีเขียว

หากเห็นรถยนต์ที่เติม #ก๊าซCBG วิ่งตามท้องถนนแล้ว ต้องเรียกได้ว่า “#รถคันนี้สีเขียว” ของจริง เนื่องจากเชื้อเพลิง ก๊าซ CBG นั้นช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 สู่ชั้นบรรยากาศได้

เนื่องจากในกระบวนผลิตก๊าซ CBG นั้น เป็นการนำก๊าซชีวภาพ ที่ได้จากการหมักย่อยของเสีย และน้ำเสีย มาปรับปรุงคุณภาพ โดยการกำจัดก๊าซกำจัด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และความชื้นให้หมดไป ไม่ให้หลุดออกไปทำลายชั้นบรรยากาศ และจะเหลือแต่ก๊าซมีเทน (CH4) ที่มีคุณสมบัติให้ความร้อนสูง สามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ทดแทนก๊าซ NGV และก๊าซหุงต้ม (LPG) ในครัวเรือนได้

เมื่อเปรียบเทียบแล้ว ระหว่างรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และก๊าซ CBG เป็นเชื้อเพลิงนั้น เชื้อเพลิงแบบไหนจะลดการปล่อยก๊าซ CO2 สู่ชั้นบรรยากาศ ได้มากกว่ากัน

โดยทั่วไปแล้วรถยนต์ที่เติมน้ำมันเบนซิน จะมีการปล่อยก๊าซ CO2 ประมาณ 0.1825 kgCO2eq./km. ส่วนรถยนต์ที่เติมน้ำมันดีเซล จะมีการปล่อยก๊าซ CO2 ประมาณ 0.2708 kgCO2eq./km. แต่สำหรับก๊าซ CBG เมื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์แล้ว นอกจากช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละประเภทแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ ที่เกิดจากแหล่งสะสมของเสีย/น้ำเสียโดยตรง เช่น ฟาร์มปศุสัตว์ ได้อีก 3.43 kgCO2eq./km.

เรียกได้ว่า รถยนต์ที่ใช้ก๊าซ CBG เป็น “รถสีเขียวอย่างแท้จริง” มาร่วมสร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่ ด้วยการติดตั้งระบบ Biogas และระบบผลิต CBG กันเถอะ

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงาน
ติดต่อได้ที่ 053-942007 ต่อ 310-311
#Line : @vpr4950b
#คิดถึงพลังงานคิดถึงERDICMU
#ERDICMU
#FacebookFanpage :erdicmu
#YoutubeChannel : erdimedia
#Twitter : Erdi-Cmu
#blockdit.com/erdicmu
#พลังงานทดแทน #โรงไฟฟ้าชุมชน #พืชพลังงาน #พลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานจากขยะ #ชีวมวล #ก๊าซชีวภาพ #ขยะพลาสติก #CBG #ก๊าซไบโอมีเทนอัด
#ไบโอแก๊ส #พลังงานสะอาด #โซล่าเซลล์

รถคันนี้สีเขียว
รถคันนี้สีเขียว

เรื่องที่น่าสนใจ

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานทดแทน

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานทดแทน

ไม้โตเร็ว 5 ชนิด ที่มีศักยภาพในการปลูกเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก

ไม้โตเร็ว 5 ชนิด ที่มีศักยภาพในการปลูกเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก

สำรวจ 5 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สำรวจ 5 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เปลี่ยนซังข้าวโพดเป็นพลังงาน

เปลี่ยนซังข้าวโพดเป็นพลังงาน