16 ผลิตภัณฑ์เลือกอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน

16 ผลิตภัณฑ์เลือกอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน

ทำความรู้จักและวิธีการเลือก16 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เลือกอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน

1. เตาแก๊ส
ดูที่ปริมาณการใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (กก./ปี) และค่าแก๊สปิโตรเลียวเหลว (บาท/ปี)
– ยิ่งน้อย ยิ่งดี

ดูที่ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนตั้งแต่ร้อยละ 53 ขึ้นไป
– ยิ่งมาก ยิ่งดี

2. เตาแก๊สหัวฟู่
ดูที่ปริมาณการใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (กก./ปี) และค่าแก๊สปิโตรเลียวเหลว (บาท/ปี)
– ยิ่งน้อย ยิ่งดี

ดูที่ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนตั้งแต่ร้อยละ 45 ขึ้นไป
ยิ่งมาก ยิ่งดี

3. ฉนวนใยแก้ว
ดูที่ค่าด้านความร้อน (R-Value) เท่ากับหรือมากกว่า 1.25 m² K/W
– ยิ่งมาก ยิ่งดี

4. เตารังสีอินฟราเรด
ดูที่ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนตั้งแต่ร้อยละ 55 ขึ้นไป
– ยิ่งมาก ยิ่งดี

5. กระจก
ดูที่ค่า SHGC และค่า LSG
ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (SHGC) น้อยกว่า หรือเท่ากับ 0.55
– ยิ่งน้อย ยิ่งดี

ค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อสัมประสิทธิ์ความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (LSG) มากกว่า หรือเท่ากับ 1.20
– ยิ่งมาก ยิ่งดี

6. สีทาผนัง
ดูที่ค่าการสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
– ยิ่งมาก ยิ่งดี

7. หลังคากระเบื้อง
ดูที่ค่าการสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 45
– ยิ่งมาก ยิ่งดี

8. ฟิล์มติดกระจก
ดูที่ค่าาประสิทธิภาพส่งผ่านความร้อนจากแสงอาทิตย์น้อยกว่า หรือเท่ากับ 0.45
– ยิ่งน้อย ยิ่งดี

9.อิฐมวลเบา
ขนาดความหนา 75 มิลลิเมตร ดูที่ค่าความต้านทานความร้อนเท่ากับหรือมากกว่า 0.58
ขนาดความหนา 100 มิลลิเมตร ดูที่ความต้านทานความร้อนเท่ากับหรือมากกว่า 0.77
– ยิ่งมาก ยิ่งดี

10. เครื่องยนต์ดีเซลการเกษตร
ดูที่ปริมาณการใช้น้ำมัน (ลิตร/ปี) และค่าน้ำมัน (บาท/ปี)
ดูที่ค่าประสิทธิภาพพลังงาน (ลิตร/ชั่วโมง)

11.เครื่องยนต์เบนซินการเกษตร
ดูที่ปริมาณการใช้น้ำมัน (ลิตร/ปี) และค่าน้ำมัน (บาท/ปี)
ดูที่ค่าประสิทธิภาพพลังงาน (ลิตร/ชั่วโมง)

12.อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์
ดูที่ค่าประสิทธิภาพตั้งแต่ ร้อยละ 95 ขึ้นไป
-ยิ่งมาก ยิ่งดี

13.มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส
ดูที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย/ปี) และค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)
– ยิ่งน้อย ยิ่งดี

ดูที่ค่าประสิทธิภาพตั้งแต่ร้อยละ 84 ขึ้นไป
-ยิ่งมาก ยิ่งดี

14.มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว
ดูที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย/ปี) และค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)
– ยิ่งน้อย ยิ่งดี

ดูที่ค่าประสิทธิภาพตั้งแต่ร้อยละ 59 ขึ้นไป
-ยิ่งมาก ยิ่งดี

15.ปั๊มความร้อน
ดูที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย/ปี) และค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)
– ยิ่งน้อย ยิ่งดี

ดูที่ค่าประสิทธิภาพพลังงาน (COP) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.0
– ยิ่งมาก ยิ่งดี

16.เครื่องอัดอากาศ
ดูที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย/ปี) และค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)
ดูที่ค่าประสิทธิภาพพลังงาน (กิโลวัตต์/ลูกบาศก์เมตร/นาที)

เรื่องที่น่าสนใจ

เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม ต้นแบบGreen Farm

เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม ต้นแบบGreen Farm

6 เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ

6 เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ

CBG งานวิจัยเก่าแต่เก๋าเพื่อชุมชน สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (#SDGs)

CBG งานวิจัยเก่าแต่เก๋าเพื่อชุมชน สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (#SDGs)

SDG13 แก้ปัญหาโลกร้อนกับก๊าซCBG

SDG13 แก้ปัญหาโลกร้อนกับก๊าซCBG