Solar roof เอามาใช้ได้ยังไง

Solar roof เอามาใช้ได้ยังไง

ถ้าบ้านหรืออาคารติดโซล่าเซลล์บนหลังคา ไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรีจะมีเส้นทางการนำไฟฟ้าที่ได้ไปใช้งานอย่างไรบ้าง

– ผลิตไฟฟ้าจากระบบ Solar Roof ในช่วงเวลากลางวัน
– นำไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้ภายในบ้านให้มากที่สุด
– ไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้ สามารถไหลกลับเข้าสู่สายจำหน่ายได้
– ช่วงเย็นหรือกลางคืนใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ ตามปกติ

เรื่องที่น่าสนใจ

ภาษีคาร์บอน Carbon Tax คืออะไร ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร

ภาษีคาร์บอน Carbon Tax คืออะไร ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร

ERDI-CMU กับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน  #พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนจากขยะ

ERDI-CMU กับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน #พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนจากขยะ

“ถนนพลาสติกรีไซเคิล” เป็นอย่างไรกันนะ?

“ถนนพลาสติกรีไซเคิล” เป็นอย่างไรกันนะ?

ขยะ(ที่ผ่านการคัดแยก)ถูกนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิง

ขยะ(ที่ผ่านการคัดแยก)ถูกนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิง

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่