Solar roof เอามาใช้ได้ยังไง

Solar roof เอามาใช้ได้ยังไง

ถ้าบ้านหรืออาคารติดโซล่าเซลล์บนหลังคา ไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรีจะมีเส้นทางการนำไฟฟ้าที่ได้ไปใช้งานอย่างไรบ้าง

– ผลิตไฟฟ้าจากระบบ Solar Roof ในช่วงเวลากลางวัน
– นำไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้ภายในบ้านให้มากที่สุด
– ไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้ สามารถไหลกลับเข้าสู่สายจำหน่ายได้
– ช่วงเย็นหรือกลางคืนใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ ตามปกติ

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้จักมาตรการCBAM

รู้จักมาตรการCBAM

คาร์บอนเครคิต/Top5ประเทศ/ไทยเราอยู่ในอันดับที่ ?/รูปแบบการซื้อขายคาร์บอนเครคิต ?

คาร์บอนเครคิต/Top5ประเทศ/ไทยเราอยู่ในอันดับที่ ?/รูปแบบการซื้อขายคาร์บอนเครคิต ?

CMU-CSTR เทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนพืชพลังงานให้กลายเป็นพลังงานทดแทน

CMU-CSTR เทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนพืชพลังงานให้กลายเป็นพลังงานทดแทน

เงินเพิ่ม ค่าไฟลด?

เงินเพิ่ม ค่าไฟลด?

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่