Solar roof เอามาใช้ได้ยังไง

Solar roof เอามาใช้ได้ยังไง

ถ้าบ้านหรืออาคารติดโซล่าเซลล์บนหลังคา ไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรีจะมีเส้นทางการนำไฟฟ้าที่ได้ไปใช้งานอย่างไรบ้าง

– ผลิตไฟฟ้าจากระบบ Solar Roof ในช่วงเวลากลางวัน
– นำไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้ภายในบ้านให้มากที่สุด
– ไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้ สามารถไหลกลับเข้าสู่สายจำหน่ายได้
– ช่วงเย็นหรือกลางคืนใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ ตามปกติ

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่