5Rs วิธีง่ายๆ ช่วยรักษาโลก

5Rs วิธีง่ายๆ ช่วยรักษาโลก

ทำความรู้จักกับหลักการ 5R หลักการลดปริมาณขยะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก

5R เป็นหลักการที่เกิดขึ้นจากคำ 5 คำ ดังนี้

  • Reduce : คือ การลดการใช้ ลดการบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง เช่น ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน หรือถ้าไปไหนไม่ไกล จะเดินไปเองก็ได้ เป็นต้น ด้วยวิธีนี้เราจะสามารถเก็บทรัพยากรด้านพลังงานไว้ใช้ได้นานมากขึ้น ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่ยั่งยืนยื่งขึ้น
  • Refuse : คือ การปฏิเสธ หรือไม่ใช้ของที่คิดว่าเป็นการทำลายทรัพยากร และสร้างมลพิษใหเ้เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
  • Reuse : คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำ เช่นการใส่ชุดเดิมๆ ที่ยังมีคุณภาพดีอยู่ การนำของไปบริจาคแทนที่จะนำไปทิ้ง หรือการใช้กระดาษให้หมดทั้งหน้าหลัง หลักการนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Recycle : คือ การนำทรัพยากรที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่ ด้วยกระบวนการรีไซเคิล เช่นนำเอาเศษกระดาษ กลับมาทำเป็นกล่องกระดาษ เอาฝากระป๋องน้ำอัดลมมาทำเป็นขาเทียมเป็นต้น วิธีนี้จะลดปริมาณขยะที่จะเพิ่มขึ้น ให้ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดที่สุด
  • Repair : คือ การซ่อมแซมสิ่งต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานมากขึ้น แทนที่จะนำไปทิ้งไปในทันที เช่น เสื้อขาด ก็นำไปเย็บ คอมพิวเตอร์พัง ก็นำไปซ่อมเป็นต้น

“หลักการ 5R เป็นหลักการที่เราสามารถนำมาใช้ได้โดยตรงในวิถีชีวิตของเรา นี่ถือเป็นกระบวนการที่ดี และยั่งยืนต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน หรือในอนาคตอันอีกยาวนาน”

ที่มา palmmade.com

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่