สถาบันพลังงาน มช.ร่วมเดินขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียง 2561 (Sport Day)

สถาบันพลังงาน มช.ร่วมเดินขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียง 2561 (Sport Day)

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ร่วมเดินขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียง 2561 (Sport Day) โดยสถาบันฯจัดพาเหรดในธีม ลดแคลลอรี่ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรฯ ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลกรในส่วนงานต่าง ๆ ไว้ด้วยกันโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธี วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องที่น่าสนใจ

สนพ.ดัน เต่างอยโมเดล CBGสร้างสุข พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน มช.ร่วมวางระบบสู่ชุมชน

สนพ.ดัน เต่างอยโมเดล CBGสร้างสุข พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน มช.ร่วมวางระบบสู่ชุมชน

3 เทคโนโลยีเตรียมความพร้อม รับเปิดเทอม

3 เทคโนโลยีเตรียมความพร้อม รับเปิดเทอม

สัมมนาฟรี!              Smart & Healthy School  ผ่านวิกฤต COVID-19

สัมมนาฟรี! Smart & Healthy School ผ่านวิกฤต COVID-19

สถาบันพลังงาน มช. จัดงานสัมมนา “โครงการสำรวจและวิเคราะห์ช่องว่างการวิจัย (Research Gap) ของเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพและไบโอมีเทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานในประเทศไทย”

สถาบันพลังงาน มช. จัดงานสัมมนา “โครงการสำรวจและวิเคราะห์ช่องว่างการวิจัย (Research Gap) ของเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพและไบโอมีเทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานในประเทศไทย”

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่