ใช้เตาไมโครเวฟอย่างไร?         ให้ประหยัดไฟ

ใช้เตาไมโครเวฟอย่างไร? ให้ประหยัดไฟ

เตาไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในเวลาที่จะต้องทำอาหารหรืออุ่นอาหารสำหรับหลายๆ บ้าน ERDI มีเคล็ดลับวิธีใช้เตาไมโครเวฟอย่างไรให้ประหยัดค่าไฟฟ้ามาฝากกัน

เวลาที่จะอุ่นอาหาร หากเป็นอาหารที่มาจากการแช่แข็ง ก็ควรจะตั้งให้ความเย็นลดลงเสียก่อนนำไปเข้าไมโครเวฟ จะได้ไม่ต้องตั้งเวลานานๆ ให้เปลืองไฟ ที่สำคัญ ลองคำนวณเวลาที่จะต้องตั้งเวลาให้สอดคล้องกับชนิดและปริมาณของอาหารนั้นดีๆ จะได้ไม่อุ่นจนร้อนเกินไป และหากไม่จำเป็นมาก บางกรณีอาจใช้เตาแก๊สหุงต้มอาหารแทนบ้างตามความเหมาะสม จะช่วยประหยัดพลังงานกว่าการใช้ไมโครเวฟบ่อยๆ ค่ะ

Cr : รวมพลังหาร2 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs

#พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #AffordableAndCleanEnergy

#พลังงานทดแทน #พืชพลังงาน #พลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานจากขยะ #ชีวมวล #ก๊าซชีวภาพ #ขยะพลาสติก
#ไบโอแก๊ส #พลังงานสะอาด #โซล่าเซลล์ #ชีวมวล #หมอกควัน #PM2.5 #WastewaterManagementSolution #การประหยัดพลังงาน
#Biogas #CBG #CompressedbiomethanegasLike0Share0Tweet0

#เตาไมโครเวฟ#ทำอาหารประหยัดไฟ

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่